V sredo, 26.avgusta 2020 ob l0. uri je bila v Domu Sv. Jožef v Celju seja Slovenskega ekumenskega sveta, ali kot se po novem imenuje, Komisije za ekumenizem in medreligijski dialog (KEMD). Ta delovna skupina, ki jo sestavljata po dva predstavnika slovenskih škofij, zastopnika redovnih skupnosti in predstavniki Slovencev iz zamejstva, ima nalogo, da v duhu 2.vatikanskega koncila spremlja, animira in usmerja mnogovrstne pobude, da bi kristjani, to se pravi, katoličani, pravoslavni in evangeličani v večji meri uresničevali Jezusovo zapoved o edinosti in ljubezni, ki je in mora biti razpoznavno znamenje Jezusovih učencev (prim Jn 13, 35). Skupaj z vsemi ljudmi, ki v srcu dobro mislijo, smo poklicani, da svetu, v katerem živimo, zlasti Evropi, »vračamo dušo« in pomagamo ohranjati njeno identiteto, ki raste iz judovsko-krščanskih ter grško- rimskih korenin.
V luči in moči naše vere , ki se preverja v našem odnosu do bližnjega, posebej do ubogih in pomoči potrebnih, smo na seji preverjali našo prisotnost in naše sodelovanje pri reševanju perečih problemov sodobnega sveta, zlasti vprašanje pandemije in begunstva.
Hvaležno smo se spomnili naših pokojnih sodelavcev,
pokojnega Antona Rojca in še posebej pokojnega prof. Stanka Janežiča ob l0.obletnici njegove smrti. Njegovo ekumensko delo, ki mu je posvetil vse svoje življenje, v okviru Teološke fakultete nadaljuje »Institut Stanka Jenežiča« , še zlasti z revijo »Edinost in dialog«, ki nadaljuje poslanstvo, ki ga je desetletja opravljal zbornik »V edinosti«. Ker je revija »Edinost in doialog« namenjena bolj strokovnim vprašanjem, je med člani komisije bila izražena želja, da nujno potrebujemo ekumensko revijo oz priročnik, ki bi nagovarjal širši krog ljudi in med nami budil duha edinosti in sodelovanja, ki je temeljno sporočilo krščanstva in luč za varno sedanjost in svetlo prihodnost.
Po seji je sledilo delovno kosilo, pri katerem so se nam pridružili člani Sveta krščanskih Cerkva v Sloveniji, ki ga sestavljajo predstavniki Evangelijsko-binkoštne Cerkve, Evangeličanske Cerkve, Katoliške Cerkve in Srbsko pravoslavne Cerkve. Le-ti smo po kosilu imeli sejo, na kateri smo ovrednotili letošnje srečanje s predstavniki Ruske pravoslavne Cerkve, ob spominski slovesnosti pri Ruski kapelici na Vršiču, pa tudi vse druge tekoče zadeve, zlasti vprašanje naše prisotnosti v naši družbi, v kateri naj bo se močneje slišal glas krščanskih Cerkva.
Tako bomo ponovili in vsem medijem in odgovornim ustanovam poslali dopolnjeno našo skupno izjavo, da podpiramo vsa prizadevanja, da so trgovine ob nedeljah zaprte in da se nedelja ohrani kot dela prost dan. Poleg 2. vatikanskega koncila imamo, hvala Bogu, veliko raznih ekumenskih srečanj in izjav na najvišji ravni, kot n. pr. Havana (2016), Lund (2016) in pisma papeža Frančiška ob 25 letnici okrožnice »Da bi bili eno« in ob 60 letnici Tajništva za edinost kristjanov. Papež Fračišek nekako povzema mnogovrstne ekumenske pobude, ki so zelo potrebne in naj pripomorejo, da bomo ne le skupaj živeli, ampak še več skupaj molili in skupaj delali.

+ Stanislav Lipovšek,

upokojeni celjski škof

 

Prva vrsta od leve na desno :

Dr. Milan Matjaž , dr. Stanko Lipovšek, dr. Danijel Grabar, mag, Leon Novak, mag. Geza Filo, dr. Bogdan Dolenc, dr. Vinko Škafar

Druga vrsta : 

Mag. Gregor Celestina, Marko Burger, Matic Lesjak, Goran Šljivić, mag. Bogdan Vidmar, dr. Simon Malmenvall

Delite prispevek s prijatelji!