V torek 31.1.2023 je bilo na območju sevniške občine tradicionalno srečanje duhovnikov, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine, na katerega je na zadnji januarski torek povabil sevniški župan Srečko Ocvirk, gostila pa ga je župnija Boštanj. Srečanja se je udeležil tudi škof Maksimilijan.

V Dolenjskem listu so takole zapisali:

Srečanje z duhovniki – Sam zase ni sposoben preživeti nihče

V pozdravnem nagovoru je župan Ocvirk ocenil sodelovanje posvetne in cerkvene oblasti v občini kot vzorno, tudi pri ohranjanju kulturne dediščine, pri obnovi sakralnih objektov in ker se vsi trudijo, da bi bilo življenje občanov oz. faranov čim bolj kakovostno, in da jim to v največji meri uspeva. Le nekateri, običajno tisti, ki so družbeno in sicer manj aktivni, imajo zelo visoka pričakovanja, je menil župan. Omenil je še manj prijetno zadevo, in sicer, da mora po novih predpisih tudi Cerkev, se pravi župnije, plačevati nadomestilo za stavbna zemljišča, a v sevniški občini s tem niso pohiteli. Ocvirk je še nekoliko orisal uspešno naložbeno dejavnost za izboljšanje družbenega standarda, od vlaganj v šolstvo do cestne infrastrukture in skrbi za ostarele v sevniški občini.

Škof Matjaž je v prispodobi dejal, da so nekakšne dvoživke, saj v sevniški občini povezujejo celjsko in novomeško škofijo. So tudi nosilci novega mišljenja v Cerkvi, »skupne hoje in skupne odgovornosti, da se zavedamo občestvenosti, da sam sebi nisi zadosten. Sam zase v tem svetu ni sposoben preživeti nihče. Že o vsega začetka je bil Božji načrt za človeka, da živimo v občestvu. Ko je Bog videl, da je človek sam, je ustvaril Evo in šele potem se je pravzaprav začela zgodovina človeštva.

Če smo v Cerkvi podlegli otroški bolezni individualizma in spiritualizma, nas zdaj realnost poziva, da delamo drug z drugim in drug za drugega,« je dejal škof.

Če imamo civilno oblast oz. sfero v spoštljivem odnosu, potem se to odraža tudi v dobrem sodelovanju s prizadevnimi sodelavci, s kakršnimi se je obdal sevniški župan, je še menil škof Matjaž.

Zbrane je pozdravil in predstavil boštanjsko krajevno skupnost tudi predsednik sveta KS Boštanj Vinko Knez, na srečanju pa je bil tudi poslanec Tomaž Lisec.

Boštanjski župnik je povabil goste še k ogledu jaslic v boštanjski župnijski cerkvi. Povedal je, da so jaslice ene največjih pri nas in da jih je že pred tremi desetletji zasnoval in postavil njihov organist Ciril Udovč, ki jih vsako leto tudi dopolnjuje. Zato so boštanjske jaslice zanimivost, ki si jo prihajajo ogledovat številni od blizu in daleč.

Srečanje so sevniški župan s sodelavci in duhovniki nadaljevali s kosilom v Gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju.

📸Več fotografij s srečanja najdete TUKAJ.

 

SEVNICA

Delite prispevek s prijatelji!