STALNI DIAKONI V CELJSKI ŠKOFIJI

   Že prva Cerkev, ki se je hitro širila, je poznala diakone.
  Ta prva Cerkev je tudi podoba današnje Cerkve. Zaradi manjšega števila duhovnikov je vse breme na njihovih ramenih. Zato je nujno potrebno, da se spet oživi služba stalnih diakonov, ki ne bodo nadomeščali duhovnikov, ampak bodo opravljali službo, ki jim je zaupana. Diakon je predvsem postavljen v službo služenja (karitativna dejavnost). Vsaka župnija bi morala imeti diakona, ki bi skrbel za bolne in ostarele, za potrebna sredstva delovanja župnije in bil na voljo ob vsakem času.
   Drugi vatikanski cerkveni zbor je znova uvedel red diakonata, ker je čutil potrebo po stalnih diakonih. To pomeni za vesoljno Cerkev veliko obogatitev.
   Vnovična uvedba stalnega diakonata je velika obogatitev Cerkve tudi zato, ker lahko stalni diakon, ki je poročen in ima svojo družino, govori iz lastnih izkušenj, kadar gre za družinsko in zakonsko tematiko. S svojim življenjem pričuje in daje zgled, kako živeti v današnjem času in prisluhniti tudi potrebam Cerkve.
   Še enega vidika diakonske službe ne smemo prezreti. Zaradi civilne službe, ki jo diakoni opravljajo, ko so zaposleni po tovarnah, bolnišnicah, uradih, bankah, šolah in drugih podobnih ustanovah, so blizu vernim in nevernim ljudem. Cerkev, ki si želi nove evangelizacije, pričakuje, da bodo stalni diakoni v sebi krepili kreposti sedmih mož, da bodo »na dobrem glasu, polni Duha in modrosti« (Apd 6,3). Samo tako bodo sredi množice laikov prepričljivo znamenje Kristusa, ki je bil »poln Svetega Duha« (Lk 4,1) in je »napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk 2,52).
   Diakoni so tisti, ki s svojim »služenjem« pomagajo škofu in duhovnikom. So njihovi bratje in sodelavci. In v tem je edinstveno poslanstvo stalnih diakonov, da so prav s svojo razpoložljivostjo »oko, uho in usta« slovenskega duhovnika, škofa in vseh ljudi, h katerim so poslani, še posebej ubogih.
Zato predragi, v letu vere molimo in prosimo, da bi v skrbi za nove duhovne poklice odslej vztrajno prosili in molili tudi za nove stalne diakone. Trenutno so v naši celjski škofiji trije stalni diakoni, Stanislav Čeplak in Andrej Vrabič, ki delujeta v naši škofiji ter Ciril Valant, ki deluje v Franciji.

Delite prispevek s prijatelji!