Slovenija je še vedno večinsko katoliška država, a zmanjševanje verske prakse je že dvajsetletni trend, ki mu ni videti konca. Močno ga je poglobil čas novega koronavirusa s svojimi ukrepi, in po njem se ljudje vendarle počasi vračajo v cerkve. A nikakor več v takšnem številu kot pred covidom.

Škofiji Celje v slovenskem merilu, kar se tiče števila porok, krstov, svetih obhajil, birm ter števila nedeljskih obiskovalcev svetih maš, sploh ne gre tako slabo. Res, da so tudi v celjski škofiji trendi večinoma navzdol, a ne tako močno kot v večini ostalih slovenskih škofij. Delež krstov v celjski škofiji znotraj slovenske Cerkve denimo narašča, nekoliko boljše kot pri večini ostalih škofij so tudi številke, ko gre za sveta obhajila in birme.

Po drugi strani pa se je v škofiji Celje v zadnjem desetletju najbolj dvignila povprečna starost duhovnikov, ki znaša nekaj čez 64 let. Slovensko povprečje je 63.

Krsti, birme, poroke …

V zadnjem desetletju je število krstov v Sloveniji upadlo za slabo četrtino, krščenih je približno 57 % pri nas rojenih otrok. V škofiji Celje je upad krstov najmanjši med vsemi slovenskimi škofijami, in sicer za 14,2 odstoten. Slednje pomeni, da se je delež krstov znotraj slovenskega prostora na območju celjskih župnij povečal s 14,5 % leta 2012 na 16,4 % leta 2022. Tega leta je bilo v škofiji Celje krščenih 1.608 oseb, od tega 1563 otrok in 45 odraslih.

Škofija Celje se dobro drži, ko gre za število podeljenih prvih svetih obhajil, saj so jih 2012 podelili 1.490, kar je približno toliko kot desetletje poprej.

Število podeljenih zakramentov svete birme je v enakem obdobju na slovenskem nivoju padlo za 16,6 %, najmanjši upad pa, ob škofiji Koper, beleži ravno škofija Celje – 11,8 odstoten.

Škofija Celje v omenjenem obdobju beleži 23,6 odstotni padec cerkvenih porok. Leta 2022 jih je bilo denimo 314, kar je več kot dve predhodni leti, obenem pa precej manj kot v obdobju pred covidom.

Številke kot pri krstih, obhajilih birmah, porokah, pa v cerkveni statistiki ne padajo, ko gre za število cerkvenih pogrebov. V desetletju 2012-2022 je to na slovenski ravni naraslo za 6 %, v Škofiji Celje pa celo za 17 %. Slednje je najbrž povezano tudi z baby-boom generacijo po 2. svetovni vojni, ki je bila zelo množična in zdaj prihaja v leta, ko umira.

Aktivnost jedra katoliških vernikov se krepi

Čeprav so statistike podeljenih zakramentov tako v Evropi kot Sloveniji in škofiji Celje vse nižje, pa drugi podatki, ki bolj odražajo aktivnost verskega občestva, še zdaleč niso črni in kažejo na to, da je zdravo jedro laičnih vernikov vse bolj aktivno.

Močno je denimo v zadnjem desetletju v Sloveniji naraslo število število aktivnih raznovrstnih župnijskih sodelavcev kot so člani župnijskih svetov in ključarji, število katehumenov, laičnih katehistov, močno je poraslo število udeležencev kateheze za odrasle, bibličnih in molitvenih skupin ter zakonskih skupin in njenih članov.

Rok Čakš, Celje.info

 

Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji 2023, ki zajema podatke za desetletje 2012–2022 najdete TUKAJ.

 

Delite prispevek s prijatelji!