STATUT »ODPRTEGA SEMENIŠČA« CELJSKE ŠKOFIJE

I. Namen
1. »Odprto semenišče« celjske škofije (v nadaljevanju OS) uresničuje željo Cerkve, da se na primeren način poskrbi za duhovne poklice in se ustvarja kultura poklicanosti (prim. kan 232-235). V Odloku o duhovniški vzgoji, ki ga je izdal 2. vatikanski koncil, je rečeno, da je treba skrbeti za mala in velika semenišča, pa tudi za posebne ustanove, ki mladostnikom pomagajo na poti vere in jim pomagajo odkrivati različne cerkvene poklice in možnosti sodelovanja v duhovnem poslanstvu Cerkve (D2,2-3). Posinodalna apostolska spodbuda Janeza Pavla II. »Dal vam bom pastirjev« v čl. 64 izrecno govori o poklicnih skupinah za mlade in odraščajoče, v katerih bodo našli oporo za rast v veri in odkrivanje možnosti za poklicno pot v službi Cerkve, ki jo v njih budi Sv. Duh. (CD 48,64)

2. V skladu s temi navodili in ob stanju duhovnih poklicev v naši škofiji, smo na seji Zbora svetovalcev dne 15. 3. 2012 in na 2. seji Duhovniškega sveta celjske škofije dne 21. 3. 2012 sklenili, da bomo po vzoru škofije Augsburg ustanovili OS za celjsko škofijo, ki začne delovati s pastoralnim letom 2012/13. 3. Zavetnik OS celjske škofije je blaženi škof Anton Martin Slomšek.

II. OS celjske škofije ima sledeča pravila:
1. OS je namenjeno fantom od 15. do 25. leta, ki so povezani z domačo župnijo in želijo sodelovati v različnih cerkvenih službah in poklicih, ki v moči skupnega in službenega duhovništva omogočajo mnogovrstno dejavnost za blagor Božjega kraljestva. Tu mislimo predvsem na vzgojo za cerkvene službe: ministrante, bralce, izredne delivce obhajila, pevce, zborovodje, organiste, katehete, različne animatorje in voditelje cerkvenih služb, stalne diakone, duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje.
2. Vodstvo OS sestavljajo ravnatelj, tajnik in strokovni svet.
3. Vodstvo se pri zbiranju kandidatov povezuje z župniki in drugimi župnijskimi sodelavci, ki izbirajo kandidate, ki so primerni in želijo sodelovati v duhovnem poslanstvu Cerkve.
4. Redno delo OS se uresničuje na srečanjih, ki so vsak 3. petek v mesecu od 16. do 20.30 ure v Škofijskem domu v Celju, Slomškov trg 8.
5. Srečanje obsega informativno predavanje o različnih cerkvenih službah in poklicih, duhovno misel in pripravo na bogoslužje, skupno mašo v stolnici in pogostitev.
6. Poleg rednih srečanj vodstvo OS po dogovoru prireja tudi druga strokovna srečanja, romanja, duhovne vaje in skupne izlete.
7. OS je namenjen samo fantom, načrtujemo tudi podobno ustanovo za dekleta.
8. Delo OS poteka po priloženem sporedu za pastoralno leto 2012/2013, ki ga pripravi strokovni svet.
9. Sodelovanje pri rednih srečanjih OS je brezplačno, za dodatna srečanja bo plačilo po dogovoru.

Statut OS celjske škofije potrjujem in stopi v veljavo na slovesni praznik Marijinega Vnebovzetja, 15. avgusta 2012.

+dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!