Župnija Sv. Jedert nad Laškim
Sedraž 24
3270 LAŠKO
tel.: 03/573-66-72

Župnik: soupr. Klemen JAGER iz Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah (biva v Laškem)
klemen.jager@rkc.si

Delite prispevek s prijatelji!