Župnija Sv. Rupert nad Laškim
Šentrupert nad Laškim 91
3271 ŠENTRUPERT

tel.: 03/573-91-56 (župnišče Sv. Lenart nad Laškim)

Župnik: soupr. Iztok HANŽIČ iz Sv. Lenart nad Laškim
URL: http://zupnija-sv-rupert-lasko.rkc.si/

Delite prispevek s prijatelji!