»Ljubi Gospoda, svojega Boga … in svojega bližnjega kakor samega sebe« (Lk 10,27)

ČETRTEK, 18. januar: Ekumensko besedno bogoslužje predstavnikov katoliške, pravoslavne, evangeličanske in binkoštne Cerkve v Celju (Breg 18) pri kapucinih, ob 18.30 (maša ob 18.00), ki ga vodi vodi msgr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof.
PETEK, 19. januar: po župnijah.
SOBOTA, 20. januar: po župnijah.
NEDELJA, 21. januar: po župnijah.
PONEDELJEK, 22. januar: po župnijah.
TOREK, 23. januar: Cerkev sv. Jožef (lazaristi), Plečnikova ulica 29, ob 8 in 18.30. uri: Evharistično bogoslužje z ekumenskim nagovorom. Praznik zaroke in celodnevno češčenje. Vodi superior Matej Užmah, CM.
SREDA, 24. januar: po župnijah.
ČETRTEK, 25. januar: Sklep: Teden molitve za edinost kristjanov v celjski stolnici, ob 19. uri. Vodi škof Maksimilijan Matjaž


Ekumensko besedno bogoslužje, 18. januar 2024

Fotografije Jože Potrpin:

Nagovor škofa Maksimilijana:

Drage sestre, dragi bratje, iskreno dobrodošli tukaj v cerkvi svete Cecilije pri kapucinih pri naši skupni molitvi za edinost kristjanov.

Hvala vsem, da ste se odzvali temu vabilu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je že na začetku, v tistih najbolj odločilnih trenutkih svojega življenja molil in nas vabil, naj res vztrajamo skupaj, naj bomo skupaj, naj ostanemo skupaj kot njegovi učenci takrat, ko bo težko, takrat, ko bodo preizkušnje. Samo v občestvu bomo zmogli, samo v občestvu bomo močni. Neka modrost pravi: Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj.

To velja tako za naše družine kot tudi za naše občestvo, za našo skupnost v ožjem in v širšem pomenu besede. Kristjani smo v tem svetu, v tem trenutku, ko je toliko razkolov, vojn, stisk in razdorov, ko po eni strani rožlja orožje, po drugi strani pa grozi orožje samozadostnosti in individualizma. Prav je, da kristjani dajemo vedno znova zgled in pričevanje, da ne moremo živeti sami.

Nihče ne more živeti sam in preživeti sam. Potrebujemo drug drugega. Bog nas je tako ustvaril v tisti nepopolnosti, zato da bi v nas prebujal tisto najbolj plemenito, najbolj potrebno in največje. To pa je hrepenenje po drugem, ki se na najbolj plemenit način uresničuje v ljubezni. V tisti pravi ljubezni, ki pomeni darovanje, ki pomeni preseganje samega sebe. 

Letošnja molitev za edinost kristjanov ima kot osnovno povezovalno temo prav temo ljubezni.

Kaj je tista prva in najvažnejša zapoved v življenju? To vprašanje je zastavil pismouk Jezusu. Kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Kaj naj storim, da uresničim svoje življenje? Veliko različnih nalog in zapovedi si v življenju zastavljamo, tista temeljno, za katero slutimo, da je res najpomembnejša, pa je ta zapoved ljubezni. Zapoved, da bi se nam vedno znova odpirale oči za ljudi, ki so v stiski, za ljudi, ki nas potrebujejo.

Ljubezen nas vse povezuje. V zapovedi ljubezni ni meje med različnimi verami. Kristjani smo še posebej hvaležni, da nas ta zapoved ljubezni utemeljuje, da je utemeljena prav v daru svetega krsta, ki smo ga prejeli v tem daru Božjega posinovljenja. Ko smemo vedno znova zaslišati glas nebeškega Očeta: Ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, zelo sem te vesel.

Hvaležen sem, da ste se odzvali in da smo na tej skupni poti, po kateri nas tako goreče vodi tudi naš rimski papež Frančišek, ko pravi: Hodimo skupaj! Samo tako bomo svetu lahko pričevali za to resnično poslanstvo, za to nalogo, ki nam jo je izročil naš Gospod Jezus Kristus. Samo skupaj lahko pričujemo, samo skupaj lahko ljubimo.

Delite prispevek s prijatelji!