Zelo smo hvaležni Misijonskemu središču Slovenije, ki nam vsako leto pripravlja obširno gradivo in dragocene spodbude za promocijo trikraljevskega koledovanja, tega starodavnega običaja, ki ima veliko zelo pomembnih pastoralnih razsežnosti.
Trikraljevski koledniki so najprej misijonarji; prinašajo veselo vest o Jezusovem rojstvu, se vadijo za pričevanje, oživljajo dragoceno ljudsko duhovno izročilo, so aktivni, prispevajo svoj delež, da bi luč pregnala temo vsakdanjega življenja, da bo svet postajal bolj človeški. Zbirajo darove za otroke, za uboge, pomagajo misijonarjem, spoznavajo misijonske dežele, širijo obzorja, s papežem Frančiškom »gredo k ljudem«, se vzgajajo za sočutje, odprtost in solidarnost. To so vrednote, ki bi morale biti bolj prisotne v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu in tudi v našem oznanjevanju.
Hvaležni smo našemu škofijskemu referentu za misijone in animatorju trikraljevskega koledavanja, ki vsako leto in je tudi letos 14. januarja v župniji Celje – Bl. Anton Martin Slomšek pripravil škofijsko srečanje trikraljevskih kolednikov, kakor je vidno na priloženih slikah. Sodelovalo je 11 župnij. Posebej se zahvalimo skupinam, duhovnikom, katehistinjam in animatorjem iz župnij Zgornje Savinjske dolina, izpod Raduhe, ki se niso ustrašili snežnih razmer in so obogatili naše srečanje.
Zelo želimo, da se trikraljevsko koledovanje močno razraste v naši škofiji, po vseh župnijah, da bo naša vera bolj živa, dejavna, misijonarska. V ta namen pripravljamo tudi vsakoletno škofijsko srečanje kolednikov, ki ni »razkazovanje«, ampak pričevanje, medsebojna pomoč in spodbuda za zanimiv element nove evangelizacije in pastorale v Sv. Duhu (prim.VE 261-262).

Dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Koledniki jan 2017 02Koledniki jan 2017 01

Koledniki jan 2017 03

Koledniki jan 2017 05

Koledniki jan 2017 07Koledniki jan 2017 06

Koledniki jan 2017 09Koledniki jan 2017 08

Koledniki jan 2017 12Koledniki jan 2017 10

Koledniki jan 2017 11

Delite prispevek s prijatelji!