Poslanstvo Cerkve je skrb za rojevanje, razločevanje in spremljanje poklicev, zlasti poklicev za duhovništvo. Ti poklici se rojevajo tako iz zgleda mašniških posvečenj in novih maš, ki jih Cerkev v Sloveniji obhaja v mesecih juniju in juliju, kot iz naše nenehne molitve in zaupanja, da Gospod tudi letos kliče nekatere fante k hoji za Njim. Zato naj kandidata za duhovništvo najprej prepozna občestvo, pogovori pa naj se z domačim župnikom, ki naj v pogovoru in poznavanju njegovega življenja ugotovi, ali ima kandidat iskreno željo, pravi namen in tudi vse možnosti, da postane duhovnik. Pri tem so pomembne kandidatove psihične in fizične sposobnosti ter predvsem njegovo versko in duhovno življenje. Kandidat naj se nato skupaj s svojim župnikom čimprej oz. vsaj do 10. septembra oglasi in predstavi pri svojem škofu ordinariju, ki sprejme kandidata in ga pošlje v semenišče (prim. kann. 237 in 241 ZCP).
Za sprejem v Bogoslovno semenišče v Ljubljani morajo biti škofu ordinariju predložene naslednje listine: krstni list, lastnoročno napisana prošnja za sprejem v semenišče s kratko predstavitvijo svoje življenjske poti in odločitve za duhovništvo, nravstveno spričevalo domačega župnika za sprejem v semenišče in kopija maturitetnega spričevala oz. ustrezna potrdila o opravljenih izobraževanjih. Preden je kandidat sprejet v semenišče, opravi še zdravniški pregled, za kar poskrbi semenišče. Ves čas postopka, od prve želje kandidata za vstop v semenišče naprej, je vodstvo semenišča na voljo za informacije in pogovore s kandidatom in župnikom ter pomaga in spremlja do končnega sprejema v semenišče. Tako se vodstvo semenišča s kandidatom spozna tudi osebno in ga začne spremljati na njegovi poti poklicanosti. Naš naslov je: Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana, tel.: 041 828 389 (rektor Peter Kokotec)
Za vpis na Teološko fakulteto naj se kandidat drži navodil tajništva Teološke fakultete v Ljubljani, Poljanska 4, tel. 01 434 58 20 in 01 434 58 18. Splošni pogoj za vpis na enoviti magistrski študijski program Teologija Teološke fakultete Univerze v Ljubljani predstavlja opravljena splošna matura. Tisti, ki ima le poklicno maturo, mora za vpis narediti še dodatni maturitetni predmet. Kandidat za vpis na Teološko fakulteto mora slediti uradnim pogojem vsakoletnega Razpisa za vpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri čemer bi izpostavil zahteve prijavnega roka:
1. prijavni rok: do 30. marca (vpis sprejetih v 1. roku: od 27. julija do 28. avgusta);
2. prijavni rok: do 29. avgusta (vpis sprejetih v 2. roku: od 25. do 30. septembra);
Če kandidat do zdaj še ni prijavljen na Teološko fakulteto, je potrebno biti pozoren na 2. prijavni rok v tednu od 22. do 29. avgusta 2018 ter na vpis od 25. do 30. septembra 2018.

Peter Kokotec
rektor

Delite prispevek s prijatelji!