V soboto, 18. oktobra, je bilo v Domu sv. Jožefa v Celju srečanje za vse, ki so vključeni v svetopisemske skupine, za bralce Božje besede, za vse, ki se želijo oblikovati po Božji besedi. V prvem delu je akad. prof. dr. Jože Krašovec predstavil temo pravičnosti, ki predstavlja osrednje sporočilo Svetega pisma, saj je sinonim za Božje odrešenjsko delovanje. V pogovoru smo se dotaknili različnih težav, v katerih se pogosto najdemo, pa jih s poglabljanjem v Božjo besedo moremo razrešiti v naš prid.
   Po sveti maši smo se v popoldanskem delu udeleženci razdelili v skupine in predstavili različne načine, ki jih skupine uporabljajo pri svojih srečanjih. S tem smo bili spodbujeni za poglabljanje in iskanje novih metod dela v skupinah.
   Po končanem srečanju smo se sešli člani odbora Slovenskega bibličnega gibanja k seji. Razmišljali smo o nadaljnjih srečanjih tako na svetopisemsko nedeljo po škofijah, kakor na jesensko vseslovensko srečanje. Želimo, da bi se tudi župniki, ki še nimajo v župniji biblične skupine, odločili zanjo. Branje, razlaga in podeljevanje Božje besede prinaša udeležencem globoko duhovno izkustvo, ki ga tako potrebujemo v našem izpraznjenem času. Zavedamo se, da je mnogo vzrokov, ki preprečujejo zanimanje vernikov za tako skupino, pa tudi preobremenjenosti dušnih pastirjev. V vsakem primeru pa naj bi bila Božja beseda temelj tudi za ostale skupine, ki delujejo v župnijah. Potrebujemo tudi informacije, kje biblične skupine obstajajo, da bi mogli navezati stike z njimi.
   Svetop gib Celje 2014 2Sveti oče Frančišek poudarja, »da bi naj vsak imel MALI evangelij s sabo, da si lahko vedno postreže s hrano Božje besede.« Leto Svetega pisma 2007 in potem Pavlovo leto sta dali mnogo pobud za poglabljanje v zakladnico Božjega razodetja, vendar je potrebno stalno prizadevanje za gorečnost. Hvala Bogu, da najdemo to gorečnost pri laikih, ki izražajo željo po poglabljanju v Božjo besedo, tisti, ki so se za to usposobili, pa so že tudi voditelji novo ustanovljenih skupin …
   Ustanovil se je tudi ožji odbor, ki bo skrbel za revijo Božja Beseda danes, predvsem da se bo v vsaki številki predstavila posamezna biblična skupina. Tudi to delo so prevzeli laiki pod vodstvom s. Snežne Večko.
   Zadnjo nedeljo v januarju bo tradicionalno svetopisemska nedelja, na katero bodo biblična srečanja v vsaki škofiji. Vabljeni!

 

Ivan Šelih, predstavnik za celjsko škofijo

Delite prispevek s prijatelji!