Okoli 75 udeležencev – duhovnikov, katehistinj in katehetov in drugih sodelavcev v pastorali se je zbralo na Pastoralnem tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju. Poslušali so tri odlične precej pričevalne referate o vlogi laika kot voditelja – ne samo znotraj cerkvenega okolja, temveč tudi v okolju civilne družbe in javnega delovanja.

   Prvi referat je imel p. dr. Andrej Šegula s Teološke fakultete, ki je iz cerkvenega učenja in dokumentov nanizal določila, ki opisujejo mesto in vlogo laika v Cerkvi: od II. vatikanskega koncila naprej je vloga laika v Cerkvi zelo pomembna, je teološko enakovredna kleriškemu delu, saj temelji na istem dostojanstvu krsta in skupnega duhovništva, ki ga ima vsak krščeni in član Cerkve – Božjega ljudstva.

   Past tecaj 2014 05
V drugem referatu je Dani Siter, voditelj gibanja Družina in življenje, predstavil svojo pot, kako je po klicu Jezusa postal voditelj močno razširjenega gibanja zakonskih skupin in drugih dejavnostih za zakonce in družine. Zanj je pri liku voditelja pomembna zavest ponižnosti pred Bogom, kar dopusti Bogu, da lahko po nekom deluje. Voditelje-laike v njegovem gibanju skrbno izberejo in jih s seminarji in izobraževanji usposobijo za vodenje zakonskih skupin. 

   Past tecaj 2014 06
V tretjem referatu je Aleš Primc, voditelj Civilne iniciative za družino in pravice otrok, razložil svoj pogled na laike, ki po njegovo ne morejo biti izvzeti iz odnosa do duhovnikov. Duhovnik je poklican, da je OČE občestvu, da je prvi voditelj občestva in kot tak ima svoje vernike/laike RAD, moli k Bogu, da bi jih mogel imeti rad, ker je to tako težko zaradi človeških dejavnikov, in opravlja svojo vzgojno vlogo. Duhovnik, ki samega sebe razume kot očeta svojim vernikom, bo lahko vzpostavil odnos zaupanja do laika, v njegove sposobnosti, da samostojno opravi neko nalogo. V drugem delu se je dotaknil delovanja laika/kristjana v javnosti in poudaril, da je dolžnost laika, da v javnost prinaša svojo vero, ne skriva svojih pogledov in vrednot, ker tega prinašanja Boga v svet ne more narediti nihče drug. Seveda mora pri tem spoštovati zakone in svojega sogovornika. Predstavil je zgled J.E. Kreka, velikega krščanskega socialnega delavca, kateremu misli in delovanju tudi osebno sledi.

Past tecaj 2014 08

Past tecaj 2014 01

Past tecaj 2014 02

Past tecaj 2014 03

Past tecaj 2014 04

Past tecaj 2014 07

Delite prispevek s prijatelji!