grb CeljeŠKOFIJA CELJE
Curia episcopalis Celeiensis

Prešernova ulica 23, 3000 Celje, Slovenija

Spoštovani gospod škof, cenjeni gospod jubilant!
Ob 70-letnici Vaše duhovniške in škofovske službe, Vam, spoštovani gospod jubilant, v imenu duhovnikov, redovnikov, diakonov, redovnic, bogoslovcev in vsega Božjega ljudstva mariborske nadškofije in mariborske metropolije iskreno čestitam in izražam globoko hvaležnost in spoštovanje, ki jo ta častitljiva obletnica budi v naši srcih. Skupaj z Vami hvalimo Gospoda za leta vaše duhovniške in škofovske službe, v katerih ste tako zvesto hodili po stopinjah Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana in se je po Vas v vsej polnosti razodevala Božja dobrotljivost in ljudomilost (prim. Tit 3,4).
Ob srečanju z Vami smo vedno doživljali Božjo bližino, ki je v nas budila novo upanje, mir, veselje in tolažbo. Bog Vas je obdaril z mnogimi darovi, ki ste jih Vi hvaležno sprejemali, jih prizadevno in vztrajno množili in jih vračali svojemu Stvarniku kot žlahten dar troedinemu Bogu in občestvu Cerkve. Kdo bi mogel našteti vse dušnopastirske postaje Vašega bogatega duhovniškega življenja in delovanja in obilico različnih cerkvenih služb in nalog, ki ste jih opravljali za blagor Božjega ljudstva; najprej v rodnem Prekmurju in pozneje na Nadškofijskem ordinariatu v Mariboru kot generalni vikar in stolni prošt. Posebej smo Vam hvaležni za službo birmovalca, voditelja raznih slovesnosti po naših župnijah, zvestega molivca in spovednika v stolnici in iskanega voditelja duhovnih vaj za duhovnike, redovnice, bogoslovce in različne druge cerkvene ustanove. Vaše življenjsko delo je mnogostransko, saj ste tudi pesnik, pisatelj, prevajalec klasične in sodobne literature, avtor mnogih kronogramov ter številnih del iz cerkvene in narodne zgodovine. O tem priča čez 1000 naslovov v Vaši bibliografiji, ki še ni dokončana. Vsi Vas poznamo kot dobrega človeka, ki je vedno na voljo, rad vsakemu pomaga in ne odreče nobene prošnje. Ob visokem duhovniškem jubileju skupaj z Vami hvalimo Gospoda z besedami apostola Pavla: »Po Božji milosti sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna« (1 Kor 15,10).
Vsi vam želimo, naj Vas Gospod še naprej ohranja v trdnem zdravju in duhovni svežini. Milosti polna naj utrjuje Vaše korake še na mnoga srečna, zdrava in milosti polna leta.

 

+ msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
apost. adm. mariborske nadškofije

NAGOVOR PRI RUBINSKO-ŽELEZNI MAŠI ŠKOFA JOŽEFA SMEJA

Delite prispevek s prijatelji!