Sinoda o sinodalnosti se je začela 10. oktobra 2021 in je potekala v več fazah: najprej po posameznih škofijah, nato po celinah, zdaj pa smo vstopili v svetovno fazo.

Od 4. do 29. oktobra 2023 v Rimu poteka generalno zasedanje škofovske sinode.

Med več kot 400 udeleženci zasedanja je kot delegat tudi naš škof Maksimilijan.

Srečanje se je začelo z ekumensko molitvijo na Trgu sv. Petra v soboto, 30.9.2023, nato so se udeleženci umaknili na tridnevno duhovno obnovo izven Rima.

S slovesno sveto mašo v Vatikanu v sredo, 4.10.2023 pa se je začelo sinodalno zasedanje.

Člani sinode od ponedeljka do sobote izmenično sodelujejo v manjših skupinah v petih uradnih jezikih (italijanščini, španščini, angleščini, portugalščini in francoščini) ter na skupnih zasedanjih. Skupno bo izvedenih 14 srečanj v manjših skupinah po približno 10 udeležencev in 21 skupnih splošnih zasedanj v dvorani Pavla VI., kjer je sedežni red zasnovan tako, da omogoča poslušanje in sodelovanje.

Podroben program po dnevih najdete tukaj.

Na srečanjih obravnavajo teme, navedene v delovnem dokumentu Instrumentum Laboris.


Kako se lahko mi vključimo v sinodalni proces? Kako lahko pripomoremo k uspehu sinode?

Kardinal Grech je v pismu pred sinodo zelo jasno zapisal: »Brez molitve ni sinode.« Uspeh sinode bo dejansko v molitvi, v tem duhovnem občestvu, občestvu celotne Cerkve, ki bo dihalo, ki bo odprto, ki bo skupaj klicalo Svetega Duha. Z molitvijo začne dihati vse telo. Preko molitve se bo oblikovala tudi odprtost, ki bo premagovala tudi zadržke in bo ustvarjala tudi potrebno vzdušje, da se bodo ta semena tudi razvijala. škof Maksimilijan

Ekumenska vigilija, 30.9.2023

Odprtje sinode, 4.10.2023

O prvem tednu sinodalnega dogajanja je škof Maksimilijan za tednik Družina zapisal:

Tokratno XVI. zasedanje škofovske sinode je v več pogledih nekaj posebnega. Gotovo ne samo po tem, da se ga poleg nekaj manj kot tristo škofov, nadškofov, kardinalov in patriarhov udeležuje tudi več kot petdeset duhovnikov, redovnic in laikov, ki na sinodi enakopravno sodelujejo, ampak predvsem zaradi zelo jasne odločitve, da mora sinodo voditi Sveti Duh. Seveda ne gre za novo spoznanje, da Cerkev vodi Sveti Duh, saj je iz njega rojena in iz njega živi, nova pa so znamenja in dejanja, ki nas prebujajo za to resničnost in nam jo pomagajo živeti.

Tako smo si na začetku sinode vzeli tri dni časa za medsebojno spoznavanje, molitev in premišljevanje o Bogu – Trojici, ki nas kliče in povezuje, da bi v njegovi luči prepoznali svet, v katerem živimo in Božje oznanilo, ki ga potrebuje. V duhovnem centru Sacrofano blizu Rima sta nas dominikanski p. Timothy Radcliffe in benediktinka s. Maria Ignatia Angelini ob Božji besedi in modrosti duhovnih očetov spremljala, kot je Jezus svoje učence od gore Tabor do Jeruzalema, od poklica ob Genezareškem jezeru do sprejetja poslanstva v binkoštni dvorani.

Poleg osebne molitve so bili zelo pomembni pogovori po skupinah, kjer so nas asistenti uvajali v t. i. pogovor v Duhu, ki je osnovna metoda našega pogovarjanja tudi sedaj na sinodalnih zasedanjih. Vsako temo, o kateri smo razmišljali in se nanjo pripravljali, podelimo v manjši skupini v treh krogih. V prvem vsak predstavi svoja spoznanja in izkušnje, nato sledi nekaj minut tišine, da lahko prisluhnemo, kaj govori Duh. V drugem krogu smo pozorni na to, kar smo slišali od drugih v skupini in se nas je posebej dotaknilo. Za tem se spet zadržimo v tihi molitvi v Duhu. V tretjem krogu pa skupaj oblikujemo nekaj ključnih misli, ki nam jih je dal Duh spoznati drug po drugem.

Prispevki posameznih skupin so potem predstavljeni na skupnem sinodalnem zasedanju, ki se odvija nekajkrat na teden in na katerem je prisoten tudi sveti oče.

Zaupamo, da Duh tudi danes vodi svojo Cerkev, da nam daje spoznavati Očetovo ljubezen do nas in do vsakega človeka ter njegov načrt za življenje sveta.


Udeleženci zasedanja so 25.10.2023 izdali Pismo Božjemu ljudstvu. Slovenski prevod pisma lahko preberete ✉️tukaj.

Delite prispevek s prijatelji!