Smo v drugi fazi Sinode o sinodalnosti, v kateri smo bile vse lokalne Cerkve povabljene, da prispevamo s poglabljanjem tem sinodalnega povzetka s prvega zasedanja. V zadnjih mesecih so posamezne krajevne Cerkve sklepe svojega dela poslale na Generalno tajništvo sinode.

Tudi v Sloveniji so delovne skupine v škofijah in v medškofijskih organizmih ter nekatere druge skupine izvedle sinodalne pogovore na teme iz Poročila o povzetku in povzetke svojih pogovorov poslale Tajništvu SŠK. To je v sodelovanju in z odobritvijo nacionalnega delegata za sinodo, škofa Maksimilijana, pripravilo povzetek ter ga poslalo v Rim na Generalno tajništvo sinode.

V povzetku so kolikor mogoče zvesto uporabljeni prispevki, ki so jih poslale škofije, delovna telesa in nekatere posamezne skupine laikov, ki so razmišljali ob vprašanju Kako smo v Sloveniji sinodalna Cerkev v poslanstvu?

🇸🇮 Slovenski sinodalni povzetek lahko v celoti preberete TUKAJ.

»Še posebej sem navdušen nad vključenostjo celotne cerkvene skupnosti v ta dolgotrajni proces razločevanja. Poleg razmišljanj, ki izhajajo iz dela na Sinodalnem poročilu prvega zasedanja, prejeto gradivo vsebuje pričevanja o tem, kako posamezne Cerkve razumejo sinodalnost in jo živijo v praksi. Sinodalna Cerkev niso sanje, ki jih je treba uresničiti, ampak živa resničnost, ki že ustvarja nove modele odnosov znotraj lokalne skupnosti ali med različnimi Cerkvami ali skupinami Cerkva.« (kardinal Mario Grech, generalni sekretar sinode)

Na podlagi vseh prejetih nacionalnih povzetkov na Generalnem tajništvu sinode v Rimu te dni nastaja delovni dokument za drugo zasedanje generalne skupščine škofovske sinode, ki bo oktobra 2024.

»Storimo vse, kar je v naših močeh, da krepimo zaupanje v sinodalno pot. Praktično to pomeni, da prebiram dokumente in poročila, ki že nastajajo ob tej sinodalni poti, da si vprašanja sinode zastavljamo v premišljevanju in molitvi pred Gospodom, da se o njih pogovarjamo z drugimi ob raznih priložnostih, da si zastavljamo vprašanja, iščemo rešitve… Sveti Duh je duh ustvarjalnosti, ali v smislu apostola Pavla Korinčanom: Mi smo sadili, vi rahljate zemljo, oni gnojijo in zalivajo, Bog pa daje rast (prim. 1 Kor 3,5-16).«(škof Maksimilijan)

Delite prispevek s prijatelji!